Studijų įvadas (VP)
(SĮ)

 This course requires an enrolment key

Studentai susipažįsta su pedagogų (ugdančių vaikus nuo gimimo iki 7 metų) funkcijomis ir jas reglamentuojančiais dokumentais (pedagogų pareigybių aprašais, įstaigų, kuriose studentai atlieka praktikas, vidaus taisyklėmis ir pan.), pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistema, aktualiomis duomenų bazėmis. Studentai gilinasi į Vaikystės pedagogikos studijų programos paskirtį, tikslą, rezultatus; susipažįsta su numatomais taikyti studijų metodais, ištekliais (praktikų galimybėmis, tarptautinio mobilumo galimybėmis, biblioteka ir kt.), studijų aplinka (fakulteto gyvensenos taisyklės, studentų pareigos ir teisės, darbo ir civilinio saugumo reikalavimai ir pan.), sužino akademinės ir socialinės paramos galimybes, savanoriavimo, veiklos Studentų atstovybėje galimybes. Analizuojamos karjeros galimybės, profesinės lyderystės samprata, pabrėžiant studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymą.

This course requires an enrolment key