Draudimas Verslo vadybos fakultetas
(Draudimas)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Draudimas – vienas iš dalykų profesinei kvalifikacijai įgyti. Dalyko tikslas – pateikti esmines žinias apie draudimo paslaugas, atskleisti jų svarbą Lietuvos draudimo rinkai ir suformuoti draudimo paslaugų pardavimo, nuostolių reguliavimo, draudimo sutarčių administravimo praktinius įgūdžius.
Studentas geba nustatyti draudimo fondo sudarymo formas, įvertinti draudimo veiklos reikšmę, draudimo rizikas, draudimo įmonės tikslus; teisinės, ūkines, struktūrines draudimo veiklos organizavimo formas. Žino draudimo paslaugų asortimentą ir geba sudaryti draudimo sutartis, apskaičiuoti draudimo įmokas, reguliuoti žalas, įforminti reikiamus dokumentus. Geba atlikti perdraudimo operacijas.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto