Turto ir civilinės atsakomybės draudimas (I.Pažerienė)
(turto ir finan )

 This course requires an enrolment key

Turto ir finansinių nuostolių draudimas –– vienas iš „Ne gyvybės draudimo“ specializacijos dalykų. Dalyko tikslas - pateikti esmines žinias apie ne gyvybės draudimo rinką, jos klasifikavimą, ypatumus ir suformuoti praktinius ne gyvybės draudimo paslaugų pardavimo įgūdžius. Studentai geba apibrėžti turto, civilinės atsakomybės, finansinių nuostolių draudimo sampratą, klasifikuoti turto draudimo teikiamas paslaugas, pasiūlyti draudėjui draudimo sutartį bei įforminti visus reikiamus dokumentus, nustatyti ne gyvybės draudimo sumas, apskaičiuoti draudimo įmokas bei draudiminio įvykio metu draudėjo patirtus nuostolius ir draudimo išmokas, geba atlikti perdraudimo operacijas.

This course requires an enrolment key