Marketingas (A.Slimanavičienė)
(Marketingas)

 This course requires an enrolment key

Mokymo(si) medžiagos tikslas - supažindinti studentus su marketingo pagrindais, ugdyti ekonominį mąstymą ir raštingumą. Medžiaga Marketingas padės studentams susipažinti su šiuolaikinio marketingo principais ir praktiniais jų taikymo metodais įvairiose srityse. Šia medžiaga siekiama suteikti studentams svarbiausių teorinių žinių pagrindus apie marketingo funkcijas, aplinką, tyrimus, rinkas ir jų segmentavimą, vartotojo elgseną, marketingo kompleksą, marketingo planavimą ir organizavimą bei tarptautinio marketingo ypatumus, padėti suprasti įvairių metodų pranašumus ir trūkumus. Mokymo kursas padės ugdyti bendruosius ir specialiuosius studentų gebėjimus.

This course requires an enrolment key