IT taikymas socialinio pedagogo darbe (SP17, SPI15), R.Kondratavičienė; N. Ignatova
(ittspd)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Suteikti žinių apie naujausios kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei informacinių – komunikacinių technologijų taikymą socialinio pedagogo darbe. Ugdyti praktinius problemų identifikavimo ir analizavimo, komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėje bei projektų rengimo gebėjimus. Skatinti būsimus socialinio ugdymo pedagogus naudoti informacines technologijas (IT) socialinių įgūdžių ugdyme, tiriamojoje ir projektinėje veikloje, šviečiamajame informaciniame darbe bei bendraujant ir bendradarbiaujant.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto