Anglų kalba (Informacijos sistemos) (A.Netikšienė)
(AkIS1)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Suteikti profesinių ir bendrųjų praktinių komunikacinių žinių ir gebėjimų, reikalingų bendrauti žodžiu ir raštu anglų kalba.
Analizuojami specialybinės kalbos ypatumai skaitant profesinę literatūrą ir diskutuojant specialybės temomis. Gilinamos gramatikos ir leksikos žinios reikalingos techninės kalbos supratimui ir vartojimui. Tobulinamas specialybinės kalbos žodynas. Ugdomas gebėjimas bendrauti profesinėse situacijose

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto