Elektrotechnika (I.Vaitkuvienė)
(Elektra, I.Vaitkuvienė)

 This course requires an enrolment key

Elektrotechnikos kursas kompiuterių technikos studijų programai: 80 kontaktinių val.(42h - paskaitos, 28h - praktikumai, 2h - konsultacijos prieš egz., 8h - vertinimas), 80h savarankiško darbo;
Elektronikos technikos ir telekomunikacijų studijų programai: 96 kontaktinės val. (58h - paskaitos, 28h - praktikumai, 2h - konsultacijos prieš egzaminą, 8h - vertinimas), 64h - savarankiško darbo.
Elektrotechnikos dalyke aiškinamos pagrindinės sąvokos apie elektros srovės susidarymą, jos tekėjimo kryptį ir sąlygas jai tekėti, elektros schemų sudarymą ir jų pagrindinių parametrų skaičiavimą, nuolatinę, kintamąją ir trifazę sroves, įvairių elektros įrenginių (transformatorių, nuolatinės ir kintamosios srovės mašinų) veikimo principą ir fizikinius reiškinius, vykstančius juose, pereinamuosius procesus tiesinėse grandinėse, magnetines grandines ir jų pritaikomumą.

This course requires an enrolment key