Informacinės technologijos (PU17) (R.Kondratavičienė)
(ITPUP)

 This course requires an enrolment key

Dalyko tikslas.
Pagilinti informacinių technologijų (IT) žinias bei išsiugdyti bendruosius praktinio jų panaudojimo gebėjimus nuolatPagilinti informacinių technologijų (IT) žinias bei išsiugdyti bendruosius praktinio jų panaudojimo gebėjimus nuolat atsinaujinančių IT sąlygomis. Išmokti paįvairinti studijų procesą taikant šiuolaikinius mokymosi metodus bei įgyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai siekti tobulėjimo informacinėje ir žinių visuomenėje. atsinaujinančių IT sąlygomis. Išmokti paįvairinti studijų procesą taikant šiuolaikinius mokymosi metodus bei įgyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai siekti tobulėjimo informacinėje ir žinių visuomenėje.

This course requires an enrolment key