Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Investicijų draudimo studijų programa
(Baig. praktika)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Baigiamosios praktikos metodiniai nurodymai

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key