Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Investicijų draudimo studijų programa
(Baig. praktika)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Baigiamosios praktikos metodiniai nurodymai

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto