Informacinės technologijos (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika) (R.Kondratavičienė)
(itiu)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pagilinti informacinių ir komunikacinių technologijų(IKT) žinias bei išsiugdyti bendruosius praktinio jų panaudojimo gebėjimus nuolat atsinaujinančių IKT sąlygomis.Išmokti paįvairinti studijų procesą taikant šiuolaikinius mokymosi metodus bei įgyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai siekti tobulėjimo informacinėje ir žinių visuomenėje.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto