Taikomoji statistika
(T_statistika)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Išstudijavę šį kursą, studentai geriau galės:

  • Paaiškinti kiekybinio ir kokybinio tyrimo taikymą problemų ir reiškinių tyrime.
  • Apibūdinti kiekybinių ir kokybinių tyrimų panašumus ir skirtumus.
  • Analizuoti ir lyginti įvairius kiekybinio tyrimo modelius.
  • Apibūdinti atskirus kiekybinio tyrimo metodus.
  • Naudotis statistiniais tyrimo duomenų apdorojimo metodais.
  • Naudotis standartine duomenų apdorojimo programine įranga.
  • Interpretuoti tyrimo rezultatus bei jų taikymo sąlygas.
  • Pagrįsti pasirinktų tyrimo metodų svarbą rezultatų gavimui ir interpretavimui.
  • Paaiškinti kiekybinio tyrimo kintamųjų tipus bei gautų matavimo charakteristikų pagrįstumą, patikimumą.
  • Įvertinti duomenų analizės strategijas bei procedūras.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto