Socialinių tyrimų metodologija
(STM)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso tikslai: Įgyti išsamias žinias apie mokslinio tyrimo ypatumus gamtos, socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, apie socialinių tyrimų etapus, strateginius tipus, tyrimų metodus, suprasti, kas yra statistiniai metodai, gebėti atlikti socialinius tyrimus tyrimo etikos kontekste bei vertinti jų kokybę.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto