Šiuolaikinės informacinės technologijos viešajame administravime
(SITVA)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Nuotolinio mokymosi kursas Šiuolaikinės informacinės technologijos viešajame administravime“ rengiamas formalaus ir neformalaus mokymo grupėms, lanksčiai komponuojant modulio medžiagą pagal pasirinktą mokymo strategiją. Mokymo grupės gali būti sudaromos pagal besimokančiųjų bazinį išsilavinimą, pasirengimą informacinių technologijų srityje ir individualius mokymosi tikslus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto