Informacinės komunikacinės technologijos (GK17) (R.Kondratavičienė)
(ITGK)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Ugdyti būsimųjų gestų kalbos vertėjų komunikacinius gebėjimus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto