Statistika su SPSS aukštųjų mokyklų pedagogams
(licencinis_SsSMP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Bendrieji kurso tikslai yra:

  1. ugdyti mokslinę mąstyseną;
  2. ugdyti tikimybinį - statistinį mąstymą.
  3. padėti suprasti ir kritiškai vertinti statistinius duomenis ir statistinių tyrimų rezultatus, pateikiamus mokslinėje ir populiariojoje spaudoje.

Specifiniai kurso tikslai yra:

  1. išmokyti statistiškai teisingai apdoroti mokslinio ar praktinio statistinio tyrimo duomenis studento mokslinės veiklos srityje;
  2. išmokyti tikrinti statistines hipotezes dažniausiai naudojamais statistiniais kriterijais ir statistinio ryšio (koreliacijos) koeficientais;
  3. supažindinti su matavimo skalių socialiniuose moksluose sudarymo principais, jų patikrinimu ir naudojimu.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto