Verslo procesų imitavimas
(Licencinis_VPI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas skirtas pagilinti ir įtvirtinti technologijos ir fizinių mokslų universitetinių studijų vyresniųjų kursų studentų žinias verslo įmonės valdymo srityje, nuotoliniu būdu.

Baigęs kurso studijas klausytojas supranta verslo įmonių formas, yra įgijęs verslo įmonių valdymo, komercinės, gamybinės ir finansinės veiklos žinių bei geba jas taikyti imituodamas verslo įmonės veiklą virtualioje aplinkoje; geba aprašyti verslo idėją ir parengti verslo planą.

Kursas susideda iš teorinės ir praktinės dalių.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto