Vadyba
(licencija_vadyba)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

,,Vadybos“ kurse išdėstyta dešimt temų dešimtyje skyrių. Kiekvienoje temoje pateikta mokymosi medžiaga, papildoma informacija, savikontrolės klausimai, pagrindinė ir papildoma literatūra, testai, pateiktys.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto