Organizacijos įvaizdis
(licencinis_OI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Nuotolinio mokymo kursą „Organizacijos įvaizdis“ sudaro 10 temų, padedančių išsamiai ir sistemingai suvokti organizacijos įvaizdžio reikšmę, jo turinį, struktūrą, supažindina su organizacijos įvaizdžio formavimo ir tobulinimo principais bei technikomis, aptariami pagrindiniai įvaizdžio sklaidos elementai bei jų efektyvumo sąlygos. Daug dėmesio skiriama viešųjų ryšių strategijai ir jos sėkmingam įgyvendinimui.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto