Projektų valdymas (Licencinis kursas)
(Licencija_projektai)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso Projektų valdymas tikslas – formuoti praktinius projektų rengimo, vykdymo ir dokumentavimo įgūdžius, šiame procese naudojantis MS Project programa.
Kursu siekiama suteikti žinių ir gebėjimų, kurie leistų suprasti verslo projektų svarbą, naudingumą įmonės veikloje. Studentas, baigęs kursą, bus susipažinęs su esamomis problemomis, kurių sprendimas sudaro prielaidas parengti verslo projektus, gebės praktiškai atlikti situacijos ir poreikių analizę, leidžiančią numanyti įmonės veiklos galimybes formuluojant projekto tikslą, išanalizuoti projekto tikslą, sudaryti detalų darbo planą, apskaičiuoti numatomas projekto išlaidas, parengti projekto rizikos valdymo planą ir projekto ataskaitas, žinos komandos formavimo ir darbų paskirstymo ypatymus. Taip pat gebės MS Project programos pagalba sudaryti projekto planą.
Kursas suskirstytas į atskiras temas. Kiekviena kurso tema turi savo tikslus, nurodoma, ką turi žinoti ir mokėti studentas, baigęs šią temą. Kurso temų tikslai detalizuoja bendrąjį kurso tikslą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto