Vadyba (N.Kašėtienė)
(Vadyba)

 This course requires an enrolment key


Išklausęs vadybos kursą, studentas gebės paaiškinti valdymo svarbą, supras pagrindines valdymo veiklas, mokės taikyti problemų sprendimo metodus, vertinti valdymo funkcijų poveikį ir svarbą organizacijos veiklos sprendimams, taikyti komandinio darbo principus

This course requires an enrolment key