Socialinio pedagogo asistento II praktika (R.I.Martinėlienė)
(SPEP)

 This course requires an enrolment key


Suteikti studentams žinių apie ugdymo (globos) įstaigose komandinio darbo ypatumus, susijusius su ugdytinių socialine gerove, stebint ir analizuojant socialinio pedagogo veiklą. Ugdyti gebėjimus aptarti ugdymo (globos) įstaigų ugdytinių socialines problemas, išanalizavus socialinio pedagogo veiklos sritis ir funkcijas institucijoje bei prevencinio darbo planus. Stebėti, analizuoti, reflektuoti įvairių ugdymo institucijų specifiką. Bendrauti su ugdytiniais, kitais ugdymo proceso dalyviais. Atpažinti kylančias problemas, stebėti ir analizuoti jų sprendimo būdus. Analizuoti ir pagal galimybes patiems kurti pozityvią pedagoginę sąveiką su ugdytiniais ir kitais ugdymo proceso dalyviais. Nagrinėti bendravimo su tėvais, jų informavimo būdus, formas.

This course requires an enrolment key