Socialinė politika ir apsauga (ištęstinės studijos) (R.Virbalienė)
(SPAI)

 This course requires an enrolment key

Studentai susipažins su susiformavusiais socialinės apsaugos sistemos modeliais bei principais, jų įgyvendinimu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, Lietuvos socialinės politikos tendencijomis, socialinės apsaugos svarba, kuriant gerovės valstybę. Studentai ugdysis gebėjimus kritiškai vertinti gerovės politikos tikslus ir priemones, spręsti įvairioms asmenų grupėms kylančias socialines problemas, organizuoti socialinės pagalbos procesą sunkumus patiriantiems asmenims.

This course requires an enrolment key