Socialinis darbas su šeima (Ž.Barkauskaitė)
(SDS)

 This course requires an enrolment key


Kurso metu supažindinama su šeimos bei jos funkcijų visuomenėje samprata, šiuolaikinės šeimos ypatumais. Nagrinėjami šeimos santykiai skirtingais jos raidos etapais, išsiskiriančios šeimų struktūros ir jų ypatumai bei socialinis darbas su įvairių tipų šeimomis. Siekiama surasti ryšį tarp teorinių modelių ir socialinio darbo su šeima metodų, socialinio darbo tikrovės, atskleidžiant socialinio darbo su šeima reikšmingumo klausimus, supažindinant su praktiniais darbo su šeima metodais ir priemonėmis. Apžvelgiami šeimos santykių diagnostikos ir korekcijos būdai. Analizuojama socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis, socialiai pažeistomis šeimomis ypatumai, vaikų globos ir įvaikinimo aspektai. Supažindinama su socialinio darbo su globėjais ir įtėviais ypatumais. Suteikiama žinių apie teisinę padėtį Lietuvoje reglamentuojančia šeimų apsaugą. Aptariami šeimos politikos pagrindiniai principai paramos šeimai programų tikslai. Paramos šeimoms priemonės: pašalpos ir socialinės paslaugos šeimoms, mokesčių lengvatos, šeimos ir vaiko aplinka.

This course requires an enrolment key