Delinkventinė pedagogika (R.Ilgūnė–Martinėlienė )
(DEP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Delinkventinės pedagogikos dalyku bus lavinami su probleminiu mokymusi susiję gebėjimai ir siekiama, kad studentas gebėtų apibūdinti rizikos vaikų grupes, žinoti efektyvius pagalbos rizikos grupės vaikams būdus; gebėti atpažinti socialines problemas, išskirti socialinės rizikos veiksnius ir grupes; teikti socialinę – pedagoginę pagalbą rizikos grupės vaikams; vertinti kiekvieną rizikos grupės vaiką kaip unikalų asmenį.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto