Delinkventinė pedagogika (R.Ilgūnė–Martinėlienė )
(DEP)

 This course requires an enrolment key

Delinkventinės pedagogikos dalyku bus lavinami su probleminiu mokymusi susiję gebėjimai ir siekiama, kad studentas gebėtų apibūdinti rizikos vaikų grupes, žinoti efektyvius pagalbos rizikos grupės vaikams būdus; gebėti atpažinti socialines problemas, išskirti socialinės rizikos veiksnius ir grupes; teikti socialinę – pedagoginę pagalbą rizikos grupės vaikams; vertinti kiekvieną rizikos grupės vaiką kaip unikalų asmenį.

This course requires an enrolment key