Vaiko gerovės filosofija ir politika (V.Šoblinskas)
(VGFP)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kursas skirtas įgyti vaikystės filosofijos ir gerovės politikos, vaiko teisių apsaugos žinių pagrindus bei formuoti gebėjimą analizuoti vaikystės sampratos kaitos reiškinius, vaiko teisių apsaugos problemas, paslėptas viešosios politikos procesuose bei ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key