Socialinė veikla su jaunimu (R.Ilgūnė–Martinėlienė)
(SVJ)

 This course requires an enrolment key

Dalyko paskaitų metu siekiama: supažindinti su atviro darbo principais ir metodika, ugdyti profesinį sąmoningumą ir kompetencijas, reikalingas kokybiškame darbe su jaunimu, spręsti jaunimo poreikius, planuoti, organizuoti, valdyti ir vertinti darbo procesą tarpkultūrinėse aplinkose.

This course requires an enrolment key