Specialybės anglų kalba (A. Netikšienė)
(SPE)

Dalyko tikslas. Suteikti profesinių ir bendrųjų praktinių komunikacinių žinių ir gebėjimų reikalingų bendrauti žodžiu ir raštu anglų kalba.

Dalyko anotacija. Analizuojami specialybės kalbos ypatumai skaitant profesinę literatūrą ir diskutuojant specialybės temomis. Gilinamos gramatikos ir leksikos žinios reikalingos techninės kalbos supratimui ir vartojimui. Tobulinamas specialybės kalbos žodynas. Ugdomas gebėjimas bendrauti profesinėse situacijose.