Bakalaurai 2018
(BKD)

 This course requires an enrolment key

Teoriją ir praktiką integruojantis pedagoginių studijų baigiamasis darbas sudaro galimybes studentams atskleisti savo profesines pedagogo kompetencijas. Studijuodami literatūros šaltinius mokosi pažinti ir suvokti ugdymo realybę ir jos socialinį kontekstą, pratikų metu identifikuoti ir analizuoti vaikui ir jo aplinkoje kylančias problemas, ugdytis pagarbą kiekvieną ugdytiniui ir nusiteikimą teikti jam reikalingą paramą. PSBD sudaro Mokslinė Ese ir Kompetencijų aplankas, įrodantis, kokias profesines kompetencijas yra įgijęs studentas. Jame studentai kaupia medžiagą apie savąją pedagoginę patirtį ir atliktus tyrimus, refleksijas ir įsivertinimus, atskleidžiačius, kad studentas yra įgijęs pakankamai gebėjimų formuluoti ir kompleksiškai spręsti aktualias pedagoginės veiklos problemas, pasirinkti šių problemos sprendimo strategijas ir gautus rezultatus taikyti pedagoginėje praktinėje veikloje.

This course requires an enrolment key