Menų terapija (R.Ilgūnė–Martinėlienė)
(PED)

 This course requires an enrolment key

Nagrinėjami socialinio darbo praktikoje taikomi menų terapijos (muzikos, dailės, judesio ir šokio, poetikos ir dramos) metodai socialinės sveikatos stiprinimui. Studentai įgyja žinių apie žmogaus estetinio poreikio bei kūrybiškumo raišką, meninės aplinkos bei meninės veiklos reikšmę žmogaus raidai, identiteto formavimuisi, grupės pasirinkimui, socializavimuisi, gyvenimo kokybei. Teorines žinias taiko praktiškai stebėdami bei išbandydami menų terapijos technikas ir projektuoja menų terapijos metodų taikymą įvairioms klientų grupėms socialinės integracijos, reabilitacijos ar prevencinėse programose. Taikant interaktyvius mokymosi metodus ugdomas studentų kūrybiškumas, iniciatyvumas, kritinis mąstymas.

This course requires an enrolment key