Dokumentų valdymas
(BK_DV)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kurso paskirtis yra padėti suvokti dokumentų valdymo – tam tikros administravimo srities – esmę ir suteikti organizacijos dokumentų rengimo, įforminimo, bylų tvarkymo bei saugojimo teorinių žinių bei praktinių įgūdžių; ugdyti rašytinės komunikacijos gebėjimus.

Bendrieji tikslai:

  • Pagal dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės norminius aktus rengti ir tvarkyti organizacijų veiklos dokumentus.
  • Suprasti dokumentų vertę.
  • Organizuoti įstaigos dokumentų valdymą bei archyvo darbą.
  • Parengti, apdoroti ir pateikti dokumentus kompiuteriniu būdu.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto