Inkliuzinis ugdymas (L.Narkevičienė)
(IVU)

 This course requires an enrolment key

Suteikti žinių apie vaiko raidos dėsningumus, negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų priežastis bei specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP) ir SUP turinčių vaikų inkliuzinį ugdymą. Ugdyti studentų gebėjimus suprasti specialiuosius vaiko ugdymosi poreikius, kylančius dėl negalių, mokymosi sutrikimų ar sunkumų ir suvokti organizuoto, skirtingų sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi, bendravimo ir bendradarbiavimo svarbąinkliuzinio ugdymo sąlygomis. Mokyti studentus vertinti įvairius SUP turinčių vaikų gebėjimus ir identifikuoti ugdymosi sunkumus, analizuoti teisines ir teorines inkliuzinio ugdymo organizavimo prielaidas.

This course requires an enrolment key