Elektroninių įtaisų programavimas (E.Mačerauskas)
(ELP)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kurso tikslas: Suteikti fundamentalių žinių apie elektroninių įtaisų programavimą bei taikymą. Įgyti praktinių žinių programuojant mikrovaldiklius C kalba