Savarankiška praktika (R.Ilgūnė–Martinėlienė)
(SPR)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Studentai tobulina praktinius gebėjimus analizuoti įstaigos prevencinio darbo efektyvumą, planuoja ir organizuoja veiklą. Tobulina komunikacinius, kritinio bei kūrybinio mąstymo gebėjimus, planuojant individualų darbą su ugdytiniais, įtraukiant juos į veiklą ir projektus. Sprendžia ugdymo procese iškylančias problemas, įvertinant aplinką, iš kurios atėjo vaikas į ugdymo instituciją, analizuoja socialinio pedagoginio poveikio veiksmingumą. Organizuoja taikomuosius tyrimus socialine tematika, juos apibendrina ir pateikia išvadas. Stiprina veiklos refleksijos gebėjimus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto