Baigiamoji praktika, lekt. D. Jakštienė
(BP_Jakstiene)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Medžiaga skirta MVN07 M1/M2 grupių gamybos organizavimo specializacijos studentams

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto