Lietuvių gestų kalba
(PDFLGK1)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

1 semestro LGK dalyko trukmė - 256 kontaktinės valandos; jo metu stengiamasi pasiekti A2 mokėjimo lygį.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto