Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
(PSBD)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Padėti studentams ugdytis gebėjimus identifikuoti praktines sociedukacines problemas ir modeliuoti jų įveikos būdus, rengiant ir ginant Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto