Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
(PSBD)

 This course requires an enrolment key

Padėti studentams ugdytis gebėjimus identifikuoti praktines sociedukacines problemas ir modeliuoti jų įveikos būdus, rengiant ir ginant Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą.

This course requires an enrolment key