Informacinės technologijos (Socialinė pedagogika) (R.Kondratavičienė)
(ITSP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pagilinti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) žinias bei išsiugdyti bendruosius praktinio jų panaudojimo gebėjimus nuolat atsinaujinančių IKT sąlygomis. Išmokti paįvairinti studijų procesą taikant šiuolaikinius mokymosi metodus bei įgyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Ugdyti studentų informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą, laikantis etinių ir higieninių darbo su kompiuteriu reikalavimų.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto