Šokio studija, lekt. V. Mieldažienė
(SSPDF)

 This course requires an enrolment key

Susipažinti su šokio vystymosi procesais bei raida, meninio ugdymo strategija ir metodais, ugdytis šokio raiškos gebėjimus, formuotis kaip meniškai brandi, iniciatyvi asmenybė, gebanti pedagoginėje veikloje kūrybiškai taikyti įgytas šokio žinias ir įgūdžius.

This course requires an enrolment key