Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe (SO18, SOI18)
(ITTSD)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

komunikacinių technologijų taikymą socialinio darbuotojo darbe. Ugdyti praktinius problemų identifikavimo ir analizavimo, komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo grupėje bei projektų rengimo gebėjimus. Skatinti būsimus socialinius drabuotojus naudoti informacines technologijas (IT) socialinių įgūdžių ugdyme, tiriamojoje ir projektinėje veikloje, šviečiamajame informaciniame darbe bei bendraujant ir bendradarbiaujant.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto