Studijų įvadas ir profesinė etika (SO)
(ivadasso)

 This course requires an enrolment key

Supažinti studentus su studijų aplinka fakultete; Vilniaus kolegijos teikiamomis paslaugomis; akademinės ir socialinės paramos, veiklos Studentų atstovybėje galimybėmis; socialinio darbo studijų programa; veiklą reglamentuojančiais dokumentais, karjeros galimybėmis; Informacijos šaltinių paieška; studijų darbų rengimo tvarka. Atskleisti profesinės etikos teorinius aspektus ir praktinę patirtį, ugdyti gebėjimus analizuoti ir vertinti dorovinius socialinio darbuotojo veiklos ir elgesio aspektus, formuoti studentų dorovines nuostatas.

This course requires an enrolment key