Edukologijos pagrindai (I.Zaleskienė)
(EDUK)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Sudaryti studentams galimybes kurtis savąjį žinojimą ir supratimą apie ugdymo procesą ir jį sąlygojančius veiksnius; ugdytis praktinius gebėjimus identifikuoti edukacinius vaikų ir jaunimo poreikius ir jų tenkinimo galimybes; ugdytis pagarbą kiekvieno asmens teisei į visavertį ugdymą (sį).

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto