Analoginiai įtaisai, lekt. S. Bučys, lekt. R. Urbonavičius
(AI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Mokymo ir mokymosi medžiaga skirta studijuojantiems
elektronikos techniką ir telekomunikacijas. Joje pateikiamos pagrindinės žinios apie analoginės
elektronikos grandines. Aiškinami stiprintuvų teorijos pagrindai, grįžtamieji
ryšiai stiprintuvuose, galios stiprintuvai, operaciniai stiprintuvai ir jų
taikymas tiesiniuose ir netiesiniuose įtaisuose, analoginių grandinių taikymas
skaitmeniniuose ir analoginiuose įtaisuose, generatoriai bei maitinimo
šaltiniai. 

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto