Analoginiai įtaisai (S.Bučys, R.Urbonavičius)
(AI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Mokymo ir mokymosi medžiaga skirta studijuojantiems elektronikos techniką ir telekomunikacijas. Joje pateikiamos pagrindinės žinios apie analoginės elektronikos grandines. Aiškinami stiprintuvų teorijos pagrindai, grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose, galios stiprintuvai, operaciniai stiprintuvai ir jų taikymas tiesiniuose ir netiesiniuose įtaisuose, analoginių grandinių taikymas skaitmeniniuose ir analoginiuose įtaisuose, generatoriai bei maitinimo šaltiniai.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto