Skaitmeninis signalų apdorojimas (R.Urbonavičius)
(SSA)

 This course requires an enrolment key


Mokymo ir mokymosi medžiaga skirta studijuojantiems elektronikos techniką, kompiuterių techniką ir telekomunikacijas. Joje pateikiamos pagrindinės žinios apie signalų apdorojimo procesą. Analizuojamas analoginių, diskrečiųjų, skaitmeninių signalų tarpusavio ryšys ir signalų apdorojimo sąvoka. Aiškinamas diskretizavimo procesas, pateikiamos diskretizavimo teoremos laiko bei dažnių srityse. Pateikiami diskrečiųjų virpesių spektrų apskaičiavimo metodai ir analizuojamos spektrų savybės. Analizuojami tolygusis ir netolygusias virpesių kvantavimas, skaitmeninių signalų kodai ir jų pagrindiniai parametrai. Aiškinami procesai vykstantys apdorojant diskrečiuosius virpesius dažnių ir laiko srityse. Mokymosi medžiagoje ugdomi gebėjimai analizuoti ribotos (RIR) ir neribotos (NIR) impulsinės reakcijos skaitmeninius filtrus, bei jų pagrindu sudarytus skaitmeninių signalų apdorojimo procesorius.

This course requires an enrolment key