Ugdymo modeliavimas taikant IT (VP17, VPI17)
(UMVP)

 This course requires an enrolment key

Supažindinti studentus su IT taikymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme reglamentuojančiais dokumentais, su IT taikymo švietimo ir ugdymo procesuose galimybėmis ir problemomis. Mokyti studentus naudoti tinkamas informacines technologijas vaikams iki 7-ių metų ugdyti bei bendraujant su ugdytinių tėvais (globėjais). Praktikuotis pritaikyti IT technologijas rengiant ugdymosi medžiagą.

This course requires an enrolment key