IT (VP)
(ITVP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tikslas
Pagilinti informacinių technologijų (IT) žinias bei išsiugdyti bendruosius praktinio jų panaudojimo gebėjimus nuolat atsinaujinančių IT sąlygomis. Išmokti paįvairinti studijų procesą taikant šiuolaikinius mokymosi metodus bei įgyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai siekti tobulėjimo informacinėje ir žinių visuomenėje.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto