Programų sąmatų sudarymo ir vykdymo analizė (R.Urniežienė) (NSM)
(PRS)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Modulis skirtas nuotolinėms studijoms

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto