Studijų įvadas (GK)
(ivadas)

 This course requires an enrolment key

Inovatyvių technologijų taikymo dalykas skirtas suteikti pagrindines žinias ir suformuoti praktinius įgūdžius mokinių edukacinio proceso parengimui ir vykdymui, padėti studentams išsiugdyti praktinius inovatyvių technologijų taikymo ugdyme gebėjimus, padėti formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai sėkmingai tobulinti pradinį ugdymą.

This course requires an enrolment key