Informacijos sistemų projektavimas (V.Judickaitė)
(InfSistProj)

 This course requires an enrolment key


Supažindinti su pagrindiniais informacijos sistemų projektavimo principais, informacijos sistemų projektavimo strategija ir metodais.

This course requires an enrolment key