Karjeros planavimas ( E.Aršavskienė)
(KRP)

 This course requires an enrolment key

Profesinės karjeros projektavimo dalyko studijų metu bus siekiama plėtoti šiuolaikiniam darbuotojui reikalingus gebėjimus: analizuoti karjeros teorijos ir darbo pasaulio ypatumus, įsisąmoninti Mokymosi visą gyvenimą reikšmę ir svarbą tiek visuomenei, tiek kiekvienam individui, planuoti profesinę karjerą per gilesnį savęs, savo ypatybių ir poreikių bei profesijų pasaulio pažinimą, atskleidžiant savo potencialias profesines galias. Dalyko studijų metu bus aptariami efektyvūs darbo paieškos, įsidarbinimo, įsitvirtinimo darbe būdai nuolat kintančioje visuomenėje.

This course requires an enrolment key