Informacijos sistemos (V.Judickaitė)
(InfSist)

 This course requires an enrolment key

Informacijos sistemos skirtos PIN grupėms.

Suteikti žinių apie pagrindinius informacijos sistemų kūrimo, naudojimo ir taikymo principus, įvardinti informacijos sistemų klasifikaciją, struktūrą, taikymą, gyvavimo ciklus, keliamus reikalavimus informacijos sistemoms ir jų kokybei.

This course requires an enrolment key